Wim ter Burg.

Wim ter Burg (1914-1995) was een componist, kerkmusicus, koordirigent en muziekpedagoog. Hij studeerde schoolmuziek, orgel, koorleiding en fluit. Hij was organist en koorleider op diverse plaatsen en hoofd van de pedagogische afdeling van het Brabantse conservatorium in Tilburg. Vanaf de jaren ‘60 hield hij zich als muziektherapeut bezig met meervoudig gehandicapte kinderen.

Sinds de jaren ‘50 schreef hij melodieën voor nieuwe kerkliederen, die in onder meer het Liedboek voor de Kerken en Zingend Geloven hun weg naar de gereformeerde, hervormde en katholieke kerken in Nederland vonden.

Wim ter Burg was ook docent aan de christelijke kweekschool De Klokkenberg in Nijmegen. Via zijn collega Anton Lam kwam hij in contact met de Bijbelverzen van Hanna Lam, die hij van melodieën voorzag, hetgeen hem de grootste bekendheid opleverde.