Liedboek.

In 2013 kwam het nieuwe Liedboek (met als ondertitel ‘Zingen en bidden in kerk en thuis’) uit als opvolger van het Liedboek voor de kerken uit 1973. Met deze nieuwe uitgave wilden de samenstellers inspelen op de toegenomen pluriformiteit binnen kerkelijk Nederland en op vernieuwingen binnen de liturgische praktijk. Ook bood men ruimte aan nieuwe liedteksten die sinds 1973 zijn verschenen.

In het nieuwe Liedboek werden dit keer ook liederen voor kinderen opgenomen. In het vorige liedboek ontbraken deze en dat werd alom als een groot gemis ervaren. Van Hanna Lam zijn maar liefst 21 liederen opgenomen.

Met het Liedboek verscheen in 2013 ook het boek Het nieuwe Liedboek in woord en beeld van Jan Smelik met achtergrondinformatie over de totstandkoming van het boek en portretten van verschillende schrijvers, waaronder Hanna Lam.

Download de PDF met het overzicht van liederen van Hanna Lam opgenomen in het nieuwe Liedboek

Zacheüs.

Er is geen plaats, er is geen plaats,
Zacheüs is te klein.
Maar haastig klimt hij in een boom,
om er toch bij te zijn.

Daar zit die klein tollenaar,
daar zit hij, hoog en droog.
De mensen kunnen hem niet zien,
maar Jezus kijkt omhoog.

tekst: Hanna Lam