De liedjes sloegen
onmiddellijk aan.

Hanna Lam werd als Johanna Raadgever geboren in 1928. Ze trouwde in 1952 met godsdienstpedagoog Anton B. Lam (1926-1970). Zij kregen drie zonen: Paul, Jan en Peter. Zij schreef de eerste versjes voor haar kinderen. De kern van de Bijbelverhalen, waarmee zij hen vertrouwd maakte, vatte zij samen in kindertaal.

Via haar echtgenoot Anton B. Lam, die godsdienst doceerde op een pedagogische academie, kwamen haar teksten terecht bij zijn collega Wim ter Burg, muziekdocent en componist. De vonk sloeg over. Hanna Lam ging door met het maken van versjes van Bijbelverhalen en Wim ter Burg componeerde er aansprekende en lichtvoetige melodieën bij. Zo ontstond in 1966 de eerste bundel Alles wordt nieuw.

De liedjes sloegen onmiddellijk aan. In de jaren daarna volgden er nog drie bundels en Alles wordt nieuw verwierf een vaste plaats in school, kerk en gezin. De vertellende verzen van Hanna Lam blijven dichtbij de Bijbelteksten en bevatten geen evangeliserende boodschap. Of zoals Willem Barnard schreef: ‘zo verrassend eenvoudig en goed van taal, toon en theologie’.

Ook voor de huidige
generaties.

Kennelijk spreken de liederen ook de huidige generaties aan. In het Nieuwe Liedboek (2013) zijn maar liefst 21 liederen van Hanna Lam opgenomen en ook is de verzamelbundel Alles wordt nieuw nog steeds bij uitgeverij Callenbach verkrijgbaar.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Alles wordt nieuw in 2016 zijn liedteksten uit de vier bundels in een nieuwe uitgave opgenomen, volgens de Bijbelse chronologie. Kijk eens om je heen is een prachtig geïllustreerd boek en het bewijs dat de Bijbelverzen van Hanna Lam ook tegenwoordig nog van waarde zijn.

Hanna Lam overleed in 1988 en schreef in het zicht van het naderende einde De mensen van voorbij. Een troostrijke tekst die veelvuldig wordt gebruikt rond het afscheid van dierbaren.

De mensen van
voorbij.

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
en zijn wij even bij elkaar
aan ’t einde van het jaar.

Loopbaan en
bundels.

Hanna Lam studeerde pedagogiek, maakte radio- en televisieprogramma’s en leidde tal van reizen naar Israël. Zij schreef diverse kinderboeken, vertaalde een Kinderbijbel uit het Duits en maakte liedteksten voor de feministische bundel Eva’s Lied.

De laatste bundel met Bijbelliederen van Hanna Lam verscheen in 1987 met melodieën van diverse componisten. In deze bundel is het melodie-loze vers De Mensen Van Voorbij opgenomen, dat zij schreef in het zicht van haar naderende dood. Deze troostrijke tekst wordt veelvuldig gebruikt bij het afscheid van dierbaren.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

tekst: Hanna Lam