Andere uitgaven.

Geschreven:

Alles wordt nieuw (bijbelliederen voor de jeugd), 4 dln.,
Met W. ter Burg, Nijkerk 1966-1979; 12e dr., Kampen 2005;

Eng. vert.: All will be new,
Jordan Station, Ontario, 1982-1985.

Passie. Opstandingsverhalen en gedichten,
Met W. Barnard (e.a.), ‘s-Gravenhage [1974].

God keert de rollen om (zeven kinderliederen voor zondagen door het jaar),
Met A. Bosch, W. ter Burg en J. Stokkermans, Hilversum [ca. 1974].

Het kerstverhaal,
Met A. van der Heide, Nijkerk 1981.

Met andere woorden (Klein liedboek voor kinderen),
Nijkerk 1987.

Bijdragen.

Samen en alleen (over de voortgang van de relaties in en om het gezin),
C. van Gelder (e.a.), Driebergen 1977, 83-89 (afz. verschenen Arnhem 1982).

Vrouwen worden mondig. In: Leer mij de vrouwen kennen.
Werkboek over feminisme en christendom,
eindred. Hanna Lam en S. Strikwerda, ’s-Gravenhage, 1981.

Behalve in de liedbundels die L. (mede) heeft samengesteld, zijn liederen van haar o.m. opgenomen in:
Zingend geloven, Amsterdam, 1981; 3e dr., 1988.  |  Instemmen, ’s-Gravenhage, 1981.  |  Vieren en fluiten, Driebergen 1984.  |  Eva’s lied, 2 dm., Kampen 1984-1988.  |  Contrafacten, ’s-Gravenhage, 1988.  |  Geroepen om te zingen, Gorinchem 1990.  |  Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Hilversum, 1990.  |  Vertellend zingen, Nijkerk, 1991.  |  Aanvullende gezangenbundel voor gebruik in de Nederlands Gereformeerde Kerken, Amsterdam, 1994.  |  Gezangen voor liturgie, Baarn 1996.  |  Evangelische liedbundel, Zoetermeer 1999.  |  Laus Deo, Roermond 2000.  |  Negentig gezangen in gebruik bij de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Heerenveen 2003.  |  Tussentijds. Aanvullende liedbundel bij het Liedboek voor de Kerken, Kampen 2005.  |  Op toonhoogte, o.r.v. H. Maat en D. Palm, Zoetermeer 2005.

Vertalingen.

Het verhaal van Jezus. Het Nieuwe Testament voor kinderen,
W. Beneker, Wageningen [1974].

Het verhaal van Israël. Het Oude Testament voor kinderen,
W. Beneker, Wageningen 1975.

Willemijn heeft een geheim,
[Anonieme Eng. auteur], Hilversum [1976].

God heeft ons lief,
W. Jacobsen, Nijkerk [1978].

Jezus nodigt uit,
W. Jacobsen, Nijkerk [1978].

Jezus vertelt,
W. Jacobsen, Nijkerk [1978].

In het begin: de schepping,
W. Jacobsen, Nijkerk [1979].

Overige werk.

Ongepubliceerde wereldlijke liederen.

En dan ben je weduwe, Scriptie pedagogiek MO-B .
Artikelen in diverse tijdschriften

In memoriam
Hanna Lam.

Organist & Eredienst,
apr. 1988. 84 vlg.

Leeswijzer bij het Bijvoegsel van Zingt Jubilale,
L. Vanlanduyt en J. Vansteenwegen, Brugge 1992, ongepagineerd.

Komponisten und Lieddichter des Evangelischen Gesangbuchs, Göttingen 1999, s.v. (H. Schemmel)
(Handbuch zum Evangelischen Gesangbuch, 2), 91. L i t.: J. van der Kooy, “Wie moet er nu liedjes over God voor de kinderen maken?”